Stambena zgrada - Relja

Godina:  2017 -

Lokacija: Zadar

Status: u izvedbi